سوال در خصوص نصب اسپیلت

سلام جهت شکایت از بابت نصب (متر کشی و قیمت اجرا)داکت اسپیلیت و کانال کشی پلی اورتان و دو دستگاه VRF به چه نهادی می‌توان شکایت کرد

15 مرداد 1401 11

با سلام چنانچه با شخص قراردادی داشته اید و تخلف قراردادی صورت گرفته باید به دادگاه حقوقی دادخواست بدهید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی