.اکنون حدود ۲ هفته میگذرد و هیچ پیامی در سامانه ثنا وجود ندارد.علت چیست زیرا حتی وقت نظارت جدیدی هم گذاشته نشده است.

باسلام پس از دوبار وقت نظارت در دیوان عدالت اداری، آخرین وقت نظارت مربوط به تاریخ ۱۴۰۱/۵/۳بوده است...(5-در تاریخ 1400/11/27 وقت نظارت به لحاظ انقضاء مدت جلسه تجدید و برای تاریخ 1401/03/24 تعیین گردید 6-در تاریخ 1401/03/25 وقت نظارت به لحاظ انقضاء مدت جلسه تجدید و برای تاریخ 1401/05/03 تعیین گردید)....اکنون حدود ۲ هفته میگذرد و هیچ پیامی در سامانه ثنا وجود ندارد.علت چیست زیرا حتی وقت نظارت جدیدی هم گذاشته نشده است.

15 مرداد 1401 13

سلام .وقتی وقت نظارت تجدید نمیشه یعنی قاضی پرونده رو دیده ودر خصوصش ی عملکردی انجام داده است شاید رای مقتضی راصادر نموده ولی هنوز انشانشده است منتظر بمانید درسامانه هم درج میشودشاید مسئولین دفتر ثبت نکردند . موفق باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی