حق الوکاله پرونده حادثه در محل کار که کلا 13000000 تومان رای قطعی شده حق وکیل چقدر است

سلام حق الوکاله پرونده حادثه در محل کار که کلا 13000000 تومان رای قطعی شده حق وکیل چقدر است

15 مرداد 1401 21

سلام کاربر محترم .حق الوکاله وکیل کاملا امری توافقی است اما معمولا وکلا 10درصد خواسته را درنظر می گیرند امابازم به وکیل است که شماانتخاب می کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی