لایحه یانامه تسریع دررسیدگی به دیوان

من عضوفعال بسیج هستم.بابت پرونده اداره کار(کاردرشرکت خصوصی)به دیوان عدالت اداری شکایت کردم باعنایت به اینکه رسیدگی دردیوان بسیارطولانی واعصاب خردکن میباشدایامیتوانم ازپایگاه مقاومت بسیج یک نامه جهت تسریع در رسیدگی بابت دادخواستم دردادگاه بدوی دیوان بگیرم وایادادگاه بدوی دیوان ان نامه روقبول میکندیاخیر؟

30 تیر 1399 137

با سلام خدمت شما كاربر محترم
رسيدگي در شعب ديوان به ترتيب و به نوبت خواهد بود و خارج از اراده اشخاص ميباشد
لذا ارائه هر گونه نامه اي تاثيري در امر ترتيب و وقت رسيدگي شعب نداشته ومقبول قضات به هيچ وجه نخواهد بود
مويد باشيد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی