دادخواست نفقه یا شکواییه ترک انفاق

برای دادگاه نفقه باید لایحه پر کنم بفرستم شعبه با مدارکم ؟ فقط اظهارنامه از سامانه رد کردم ولی شوهرم مدرک داره برا حرفاش منم دلایلی دارم ک داخل برگه هستند

17 مرداد 1401 17

بااحترام
کاربر محترم سوال شما کلی پرسیده شده است اگر فقط اظهارنامه ارسال نموده اید دو راه دارید اگر حقوقی بخواهید پیگیر نفقه بشوید باید دادخواست نفقه و اگر کیفری قصد شکایت دارید ترک انفاق و شکواییه باید ارائه دهید در صورت نیاز به راهنمایی میتوانید از تماس تلفنی استفاده نمایید

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی