ازاله بکارت با رضایت دختر

بكارتم را مردي متاهل اربين برده البته بارصايت طرفين واصراراينجانب باشرط ماندن درزندگي!اگر ارايشان شكايت كنم چه اتفاقي ميفتد؟؟

18 مرداد 1401 50

با سلام و احترام-
در صورت ارتکاب زنا مطابق ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی به دلیل اینکه با رضایت شما بوده، خسارتی پرداخت نمیشه، اما اگر بدون رضایت شما و به عنف انجام شده باشد، اقا موظف به پرداخت مهرالمثل( مهریه متعارف دختری همانند شما) می گردد.
ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی
هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.
تبصره ۱- هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.
تبصره ۲- رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرَهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی