سوال در خصوص انتقال اموال به زوجه

سلام من یک وکالت به خانمم از ۳ دانگ آپارتمان ۱ دانگ دادم ولی قولنامه یا مباینامه ندادم وتوافق کردم اگه فروخت ثمنشو نمیگیرم یعنی مالی به طور مجانی دادم اون نتونست بفروشه خودم فروختم حالا شکایت داده ثمن یک دانگو بدم آیا میتونه بگیره

18 مرداد 1401 19

سلام .اگر در‌خصوص انتقال آن یک دانگ به همسرتون ،مبایعه نامه ای تنظیم نشده ویا سند وکالت در انتقالی هم در محضر اسناد رسمی تنظیم نشده ،ایشان اول باید طرح دعوی به خواسته اثبات مالکیت والزام به تنظیم سند رسمی آن یک دانگ علیه شما مطرح کند و یا دادخواست الزام به انجام تعهد دهد که باتوصیفاتی که کردید ، اثباتش خیلی مشکل هست و قاعدتا مطالبه ثمن آن یک دانگ هم اثباتش در دادگاه مشکل خواهد بود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی