انتقال اموال پدر به یکی از فرزندان با وجود مخالفت سایرین

سلام ،پدرم سند شش دانگ ب نامم زده و دوتا از برادرانم هم شاهد بودند ،اما الان دوتا خواهرم رضایت ندارند میتونن کاری کنند؟؟؟

18 مرداد 1401 24

با سلام و احترام- با توجه به قصد و نیت پدر شما در انتقال اموال به شما با توجه به اختیارات حاصله از مالکیت ، سایر فرزندان اختیاری در ممانعت نداشته و رضایت یا عدم رضایت انها تاثیری در امر ندارد چرا که افراد اختیار هرگونه تصرف مادی یا حقوقی نسبت به اموال خود را دارندو نمیتوان مانع تصرفات مالکانه ایشان شد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی