ایا تخلیه ملک توسط شخصی غیر از موجر امکانپذیر است؟

پدر بنده مالک ساختمان ۵طبقه است که یه واحدشو اجاره داده به غیر وصرفا بخاطر اینکه ایشان ازنظر پدرمن آدم مذهبی و متدین هست پول اجاره و پیش رو کم یااصلا اضافه نمیگیرد منظورم اینه که پدرم حرف هیچکس رو گوش نمی‌دهد....و ماهنامه بچه هاشبم باید درعذاب باشیم بابت هرکاری خواستم ببینم چه طور میشه راهی هست که این مستاجر رو بیرون کرد

18 مرداد 1401 23

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی