;
ایامیتوانم به کاریاشرکت دیگری بروم؟

سلام.بنده قراردادم یکساله کتبی بود که درتاریخ29تیر99به اتمام رسیدازتاریخ اخراج2ابان98که کارفرمابدون مدارک ومستندات ودلیل خاصی من روازکاراخراج کردازهیات تشخیص وحل اختلاف حکم ابقابه کارخواسته بودم که بعداز8ماه معطل کردن بنده دراداره کارحکم ابقابه کارندادند.بنده بابت بازگشت به کاربه دیوان عدالت اداری شکایت کردم. حال سوال بنده این است که ایابنده میتوانم تازمان صدور رای دادگاه بدوی دیوان که زمانبراست جهت کاربه یک شرکت یاکارخانه یاموسسه دیگری بروم یااینکه خیرنمیتوانم؟

31 تیر 1399 105

سلام
کابر محترم هر چند روند رسیدگی پرونده شما طولانی شده و هنوز نتیجه رای دیوان عدالت اداری نیامده اما چون تاریخ قرارداد شما تمام شده حق اشتغال به کار در محل دیگر را خواهید داشت .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی