سوال در خصوص حضانت فرزند پسر

سلام خانمی ۳۴ ساله هستم،به دلیل اختلاف نظر و عدم تفاهم با همسرم قصد جدایی دارم،آیا حضانت پسر ۱۰ ساله ام صد در صد با پدرش هست یا قاضی از خود پسرم سوال میکنه؟

18 مرداد 1401 13

سلام .رویه و قوانین مربوطه حضانت فرزند پسر بعد از ۷ سال وتا قبل از رسیدن به سن بلوغ را به پدر محول میکند مگر اینکه قرائن و شواهد ودلایلی دال بر عدم صلاحیت پدر احراز شود که در اینصورت صلاحیت حضانت با شما خواهد بود .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی