سوال در خصوص اعلام حجر متوفی

با سلام ... پدر بنده ملکی رو در سال ۹۴ از پدرشون خریداری میکنه ولی پدرشون در اون سال ها چون دلیل بیمار بودن هنگام تنظیم قولنامه امضا سایر وراث رو به عنوان شاهد میگیرن فقط یک نفر حاضر نشد که امضا کنه .... الان بعد از گذشت ۷ سال و بعد از فوت موروث اون شخص رفته از پدر من بابت معامله با شخص محجور شکایت کرده در حالیکه در زمان حیات هیچ صحبت و نشانه ای از حجر متوفی نبود و سایر وراث هم بدون ادعایی قولنامه رو به عنوان شاهد امضا کردن ... دعوی مطرح شده قابلیت رسیدگی داره یا خیر ؟ ممنون

19 مرداد 1401 24

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی