ایا در سند ازدواج چهارم، سه ازدواج قبلی ثبت می شود

اگر ی نفر سه بار طلاق بگیرد ایا در سند ازدواج چهارم، سه ازدواج قبلی ثبت می شود؟؟؟؟؟

19 مرداد 1401 23

سلام .خیر در سند نکاحیه ازدواجهای قبلی ثبت نمی شود فقط در شناسنامه نام همسرسابق درج می گردد که شرایط خاصی جهت حذف ان می باشد

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی