شرایط بازنشستگی معلولین عادی

سلام من معلول جسمی حرکتی شدید بدلیل بیماری فلج اطفال و سن 43 سال سابقه کاری 20 سال با این شرایط میتونم بازنشسته شوم.

20 مرداد 1401 30

سلام .معلولان با داشتن ۲۰ سال سابقه کار، با هر سنی که داشته باشند می‌توانند درخواست بازنشستگی پیش از موعد دهند اما حداکثر سنواتی که به آنها تعلق می‌گیرد ۶ سال است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی