تعدادجلسات رسیدگی در انحصاروراثت

سلام وقت بخیر پدر ما فوت شده و بنده و برادر و مادرم یه طرف وراثیم و پدر بزرگ و مادر بزرگ طرف دیگر و شکایت کردند، یک جلسه دادگاه هم رفتیم مدارک و.. دادیم کار های انحصار هم تا این مرحله انجام دادیم، سوال بنده اینه اگر توافق نکنند چقدر این پروسه طول میکشه؟ و جلسه بعدی دادگاه کی مارو احضار میکنند ( اولین جلسه 2 تیر امسال بود) و مراحل بعدی چند جلسه دادگاه باید بریم تا انحصار وراثت انجام بشه (البته یک ملک است که نصف برا پدر ما و نصف برا پدر بزرگه که حدودا اندازه همان سهم اونا میشه، و قاضی گفت همین رو بردارید و…حالا گفت جلسه بعدی میگه بهمون

20 مرداد 1401 19

سلام .براانحصاروراثت نامحدود ظرف 45روز تا دوماه طول میکشد که گواهی صادر شود اما در انحصاروراثت که توافق لازم نیست .درانحصاروراثت معمولا یکی از وراث باارایه دادخواست ومدارک لازم تقاضای انحصاروراثت می شود که یک جلسه رسیدگی دارد واگر وراث همکاری نکنند خود شورا استعلام از اداره ثبت احوال بابت احراز هویت می گیرد ودر نهایت گواهی صادر وورثه قانونی وسهم قانونی انها مشخص می گردد وچنانچه وراث سرتقسیم اموال اختلاف داشته باشند دادخواست تقسیم وفروش ماترک را می دهند درگواهی انحصاروراثت سهم قانونی وتعداد وراث فقط مشخص میشود تقسیم اموال اگر بین ورثه اختلاف باشه باشد جدا دادخواست بدهند .که درنهایت اموال اگر قابل تقسیم نباشند به مزایده می رود وسهم هریک داده می شود .تعداد جلسات به نظر قاضی وتراکم حجم پرونده شعبه رسیدگی کننده بستگی دارد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی