سوال در خصوص بخشنامه ای مربوط به پرداخت حق الثبت مهریه در زمان انعقاد عقدنکاح که ممکنه به تصویب برسد

با سلام و شب بخیر خدمت شما وکیل محترم ... آیا قانون حق ثبت مهریه ممکن هست تا فصل جدید پاییز امسال به تصویب برسد؟؟؟

20 مرداد 1401 19

سلام .به هر حال این قضیه ای که مطرح کردید ،موافقها و مخالفانی دارد که به نظر میرسد بر فرض تایید و قانونی بودن آن ،به سال جدید موکول شود هر چند که با شرایط موجود در خصوص دعاوی مطروحه خانوادگی در خصوص طلاق و اجرای مهریه ،عملی شود .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی