مطالبه اصل پول و سود آن امکان دارد؟

باسلام در سال ۹۹ مبلغ ۸۰ م برای معامله در بورس در اختیار بنده قرار گرفت با قراردادی ۶ ماهه و پرداخت ۸ میلیون سود ماهانه به طرف مقابل، اما متاسفانه با توجه به سقوط بازار این پول در سه ماه اول بطور کامل از بین رفت، تا امروز بنده ماهی پنج تومن یا سه تومن به طرف مقابل پرداخت کردم، حال طرف مقابل چک ضمانت بنده را در خرداد ماه برگشت زده و ادعای پرداخت اصل و سود این مدت را دارد،البته هنوز شکایت رسمی نکردن، سوال اول: آیا بنده محکوم به پرداخت کل این مبلغ به همراه سود ماهی ۸ تومن خواهم شدیا فقط همان قرارداد ۶ماهه؟ آیا میتوان پرداخت های قبلی بنده به ایشان را نوعی پرداخت دین محسوب کرد؟ خسارت تاخیر تادیه تعلق میگیرد؟ حدود ۹۰ م به ایشان پرداخت کردم با تشکر

21 مرداد 1401 18

با سلام،اولا قراردادی با سود بالای ثابت در واقع نوعی ربا است چرا که معامله سود یا ضرر دارد و نمی توان به طور ثابت هر ماه سو بالای را مطالبه کرد دوما طبق ماده ۲۲۷ قانون مدنی تعهد شما به علت شرایط فورس ماژور و خارج از اراده انجام نشده و خسارت قابل مطالبه نیست اما اصل پول قابل مطالبه است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی