سوال در خصوص توقیف مهریه

بعد از اینکه مهریه را اجرا گذاشتم چه مدت طول میکشه خونه ای که سند داره را بگیرم برای مهریه؟؟

21 مرداد 1401 10
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی