سوال در خصوص نحوه محاسبه ثمن معامله از لحاظ تاریخ استرداد ثمن به خریدار

ممنون از پاسخ شما٠درمبایعنامه بنگاه هم سه دانگ سه دانگ خریداری شده وبه نام بنده وخانوم میباشد٠وضمنا پول رابه قیمت سال ۹۵محاسبه میکنند یا به ۱۴۰۱؟

21 مرداد 1401 14

سلام .سوالتون کامل نیست .اگر منظور، استرداد ثمن به دلیل مستحق للغیر در آمدن نبیع هست که با احتساب غرامات ( جبران خسارت وارده ناشی از کاهش ارزش ثمن )،یوم الادا یعنی سال ۱۴۰۱ باید پرداخت شود .اگر منظور ،استرداد ثمن به دلیل فسخ معامله به خاطر عدم پرداخت ثمن باشد ،یوم الادا یعنی تاریخ ۱۴۰۱ محاسبه میشود .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی