پارک کردن خودرو جلوی درب ورودی اپارتمان

سلام و وقت بخیر در یک مجتمع ۱۰ واحدی هستیم و فقط ۵ واحد پارکینگ دارند.بنابراین با توجه به اینکه واحد ما پارکینگ ندارد، جلوی درب پارک کنیم.تعداد ماشینهای خیابان به قدری زیاد است که گاهی مجبوریم جلوی درب همگانی پارک کنیم.دونفر از همسایه ها که موتور دارند و موتور را از درب عمومی وارد میکنند، اعتراض دارند.(البته می توانند وارد کنند ولی ظاهرا میخواهند با سرعت وارد حیاط شوند ) آیا اعتراص ایشان بجاست؟آیا تردد وسایل نقلیه نباید از درب پارکینگ باشد؟ سپاسگزارم

21 مرداد 1401 18

با سلام و احترام- ملاک در تشخیص موضوع، نگرش عرف جامعه است. اگر برای عبور و مرور افراد ایجاد مشکل نمی کند و با توجه به اینکه استفاده عرفی نیز رفت و آمد افراد پیاده است، لذا ایراد موتور سوارها وارد نمی باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی