سرایدار چه حق وحقوقی دارد

سلام بنده ۱۰ ساله سرایدار هستم کارفرما در این مدت هیچ وقت دوتا عیدی کامل منو پرداخت نکرده در مورد سنوات پایان کار از ایشان سوال کردم میگه من با همون عیدی شما پرداخت کردم . من در اینجا به صورت ۲۴ ساعته هستم بدون تعطیلی پنجشنبه وجمعه . در ضمن یه آدم فنی کار هستم د این مدت اداره کامل ساختمان از لحاظ فنی به عهده بنده بوده مثل تاسیسات داخل و احد یا مشکلات برقی موتورخانه واستخر الان که من میخوام تسویه کنم. من در طرح دعاوی چه حق وحقوقی را میتونم مطرح کنم.

21 مرداد 1401 15

سلام .اگر قرارداددارید به استناد قرارداد اگر ندارید پس از مدارکی دال براحراز کارگز وکارفرمایی باید حقوق ومزایای خود در اداره کار طرح دعوا کنید سرایداران و مستخدمین منازل مسکونی به موجب آیین‌ نامه اجرایی موضوع ماده 190 قانون کار مشمول قانون کار خواهند شد . کارفرمایان موظف هستند ماده 148 قانون کار را برای این دسته از شاغلین اعمال کنند و همچنین موظف هستند نسبت به بیمه کردن آنان طبق قرارداد کار نزد سازمان تامین اجتماعی محل اقدام کنند.شما طبق قاتون کار از کلیه مزایای متصور در قانون بهره مند شوند. مثل عیدی وسنوات -حق عائله مندی و.....

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی