نحوه طلاق زن باتوجه به سو معاشرت شوهر

من ميخوام از همسرم جدا بشم فرزند نداريم و جفتمون ازدواج دوممون بوده و هر دو يك بار در زمان عقد از نامزدهايمان جدا شديم .همسرم دست به زن دارد و من دو نامه پزشكي قانوني هم دارم ايا دادگاه حق طلاق به من ميده ؟چه بايد بكنم كمكم كنيد لطفا

21 مرداد 1401 14

سلام. طلاق به درخواست زن منوط است به اثبات عسروحرج خویش. دوبار نامه پزشکی قانونی داشتن مبنی بر ضرب وجرح اثبات نمی کند که حتما شوهرشمارامورد ضرب وجرح قرارداده باشد باید قبلا به استناد همان نامه پزشکی قانونی طرح شکایت وشوهررا محکوم می‌کردید وبعد دادخواست طلاق می‌دادید. لذااگر الان مورد صرب وجرح قرارگرفته بعد ارجاع به پزشکی قانونی شکایت وشوهررا محکوم به پرداخت دیه نمایید وبعد محکومیت دادخواست طلاق دهید ویاازاهرم فشارمهریه ونفقه جهت توافق برطلاق استفاده نمایید.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی