سوال کاربر در مورد بینه و بازنشستگی

سلام.ببخشید من ۸سال بیمه بودم و بعد زایمان از کار اومدم بیرون بعد مشاغل آزاد بیمه ریختم فقط بازنشستگی .اگر تا ۲۰سال الان واریز کنم میشه بازنشست بشم؟

22 مرداد 1401 17

بااحترام
کاربر محترم باید شرایط بازنشیتگی را داشته باشید
سن شما نیز در بازنشستگی مهم است به طور کلی انواع بازنشستگی بانوان عبارت است از:
۱-بازنشستگی با ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه
۲-بازنشستگی با ۵۵ سال سن و حداقل ۲۰ سال سابقه
۳-بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه و ۴۲ سال سن برای مشمولین قانون کار
۴-بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه متوالی یا ۲۵ سال سابقه متناوب در مشاغل سخت و زیان‌آور
۵-بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه بدون شرط سنی برای جانبازان
۶-داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه و ۴۵ سال سن برای معلولان عادی
۷- داشتن ۳۵ سال سابقه بدون شرط سنی
۸- داشتن ۵۵ سال سن با حداقل۱۰ سال سابقه متناسب با سنوات پرداخت حق‌بیمه؛ در این حالت بیمه‌شده می‌تواند با ۱۰ سال سابقه و بیشتر تا ۲۰ سال، درخواست بازنشستگی کند 

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی