منع اشتغال زوجه توسط زوج

موضوع:عدم اشتغال زوجه توسط زوج دلایل:به هم خوردن نظم زندگی،تربیت فرزند،سلب آرامش زندگی،انجام ندادن کارهای خانه سوال:آیا دلایل من برای عدم اشتغال زوجه کافی میباشد؟

22 مرداد 1401 16

سلام واحترام کاربر گرامی،مهمترین رکن منع اشتغال زوجه،داشتن شغلی است که منافی شئونات خانواده باشد وداشتن شغل برای زوجه بالذات منافاتی با تربیت فرزند ونظم خانواده ندارد،چه بسا خانم شاغلی که توان رسیدگی به امور منزل را هم دارد،درنهایت ،با اثبات موارد ادعا شده،ممکن است دادگاه رای برمنع اشتغال صادر نماید.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی