آیا می‌شود بجای پدرجانباز از بنیاد ام گرفت

سلام خسته نباشین پدر من جانباز 25 درصده 15 سال پیش مارو گذاشت رفت انگلیس مراجعه کردم بنیاد جانبازان گفتن باید وکالت بده تا بتونیم براتون کاری کنیم با خودش حرف زدم گفت مشکلات شما به من ربط نداره میخاستم بدونم کاری نمیشه کرد بتونم وام بگیرم از بنیاد

24 مرداد 1401 17

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی