عده ی طلاق مبارات

من طلاقم از نوع باعن مبارات بوده آیا نیاز است عده بگذرونم؟؟

12 مرداد 1399 80
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی