سوال در خصوص پرداختی حق بیمه

سلام. من از ساعت هفت تا سه بعد از ظهر در یک شرکت کار میکنم و ساعت سه و نیم تا یازده شب هم در یک شرکت دیگر مشغول شده ام در شرکت اول بیمه من کامل پرداخت میشود و کارفرما در شرکت دوم هم قصد دارد مرا بیمه کامل کند چون ساعت کاری قانونی رو پر میکنم میخواستم بدونم این پرداخت ها در بازنشستگی تاثیری دارد یا نه ؟ ضمنا بنده داری 27 سال سابقه و پرداخت حق بیمه هستم.

24 مرداد 1401 23

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی