نحوه الزام زن به تمکین عام

سلام باعرض خسته نباشید ،بنده خانمم هر هفته آخر هفته بایه گروه که بیشترشون مرد هستن کوه میره چندین بار من مخالفتم رااعلام کردم تااینکه تهدیدش کردم که طلاقش میدم ولی بازم گوش نمیکنه ، میشه راهی جلوی پایم بذارین خدا خیرتون بده

24 مرداد 1401 23

سلام .راه قانونی ندارد مگر به نحوی اثبات کنید در تمکین عام شما نیست که البته اثبات ان کمی سخت است اما به هرترفندی باید این موضوع رااثبات نمایید مثلا تلفنی بااو سراین موضوع صحبت کنید واو در تلفن اقرار براین موضوع کند که به حرف شماگوش نمی دهد وبعد برااثبات ادعایتان در الزام زن به تمکین عام استناد به پرینت تماس وی کنیدیا شاهد داشته باشید یا درهمان گروه با سرپرست صحبت کنید که شمارضایت ندارید وعذراورا بخواهد بهرحال اول این موضوع را ریش سفیدانه وباکمک از بزرگترها حل نمایید

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی