امکان طلاق از جانب زوجه بدون دلیل و مدرک؟

همسرم بعد از یک‌ماه که به منزل پدرش بدون اطلاع بنده رفته اکنون درخواست طلاق داده آیادرصورت عدم موافقت بنده ایشان میتواند طلاق بگیرد درحالی که هیچ دلیل موجهی برای طلاق ندارد

25 مرداد 1401 16

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
مستحضر باشید طلاق از،جانب زوجه مستلزم اثبات عسر و حرج بواسطه ادله و شواهد محکمه پسند یا اعمال حق طلاق با داشتن وکالت در طلاق هست
طلاق بدون دلیل از جانب زوجه پذیرفته نمی‌شود مضافا اینکه بعلت ترک غیر موجه منزل میتوانید دعوای الزام ب تمکین مطرح نمایید
موید باشید

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی