مطالبه وجه یا رجوع از هبه

همسرسابقم وام ازدواجش رابه حساب مادرم ریخته ومن ضامن وام شدم تااقساط رامن پرداخت کنم وروی این وام پول بزارم خونه بخرم. الان میتونه مطالبه وجه یا رجوع ازهبه کنه؟ اگرهبه هست معوض محسوب میشه؟ درفیش بانکی از لفظ هدیه وهبه استفاده شده

25 مرداد 1401 9

با سلام،بله می تواند دادخواست مطالبه وجه دهد و یا رجوع از هبه اما غالبا در این موارد دادخواست مطالبه وجه با اثبات قرض دادن و با عنایت به ماده ۲۶۵ قانون مدنی داده میشود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی