درخواست طلاق همسر ،نحوی دفاع

سلام من فردا وقت دادگاه دارم کمک میخواستم (همسرم درخواست طلاق داده و من نمیدونم باید چیکارکنم و اونجا چی بگم)

25 مرداد 1401 13

با سلام،شما مشخص نکرده اید که زوج هستید یا زوجه اگر زوجه هستید و همسرتان دادخواست طلاق داده باید حقوق مالی شما را پرداخت نماید یا ترتیب پرداختش مشخص شود. اما اگر زوج هستید زوجه باید با مدارکی که دارد عسر و حرج خود را اثبات کند در واقع ارائه دلیل و بینه با اوست و اگر دلیل و مدرکی نداشته باشد و شما انکار کنید دادگاه دعوای او را رد خواهد کرد.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی