اعتیاد زوج و طلاق زوجه جهت عسرو حرج

درود. فرستادن پدرم به کمپ ترک اعتیاد به طور اجبار و به کمک حکم دادگاه و پلیس، اثر مثبتی در روند درخواست طلاق میگذارد یا نه؟ میخواهم مادرم راحت تر بتواند طلاق بگیرد

25 مرداد 1401 17

بااحترام
کاربر محترم اگر اعتیاد طوری باشد که منجرب عسرو حرج زوجه شود میتواند دادخواست طلاق نماید به درجه اعتیاد بستگی دارد که اگر زیاد باشد منجرب به طلاق خواهد شد

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی