مستندات و مدارک برای دادخواست ثبت واقعه ازدواج

سلام و عرض ادب . اگر در پیامک و واتساپ و... خود را صیغه موقت کسی بیان کنیم و بگوییم تو شوهر منی . من صیغه توام و از این قبیل جملات . اهمیت اند به دلیل عدم تمکین دادخواست ثبت واقعه ازدواج دهد حتی اگر هیچ مدرکی برای صیغه و زمان صیغه و مدت و مهر نداند و حرفهایش متعارض باشد ؟

25 مرداد 1401 21

با سلام،صرف اینکه فردی در پیامک بگوید من صیغه تو هستم این ادعاست و باید اثبات شود ادله اثباتی مثل اقرار طرف مقابل و صیغه نامه که در آن مهر و مدت صیغه مشخص شده باشد و شهادت شهود نیاز است.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی