دریافت سابقه تامین اجتماعی نسبت به اشتغال دوران تخصص

سلام روزتون بخیر ،برای سابقه تامین اجتماعی ،دوران تخصص که حقوق دریافت می‌شده و دفترچه درمان داشتن و سابقه میشه گرفت

25 مرداد 1401 25

بااحترام
کاربر محترم باید ایین نامه و یا قوانین خود را نطالعه کنید اگر درمورد بیمه و سایقه ذکر نشده باشد بله میتوانید از ان جهت سابقه استفاده نمایید . اما اگر در زمان تخصص دوران را سابقه محسوب نمیکنند باید از طریق دیوان به نتیجه دلخواه برسید حال یا با ابطلال بخشنامه ویا مطالبه حق و حقوق در هر دو صورت به نتیجه دلخواه خواهید رسید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی