آیا انکار کردن هم احتیاج به اثبات دارد

سلام . علیه شخصی دادخواست خلع ید داده ام و ایشان هم در دادگاه عنوان کرده است که ملک را با اسناد عادی به صورت فضولی خریداری کرده است و فروشنامه های فضولی خود را به دادگاه ارایه نموده است و ادعا می کند فروشنامه هایشان توسط وارثین مالک زمین طی صورتجلسه ای تنفیذ شده است . بنده نیز منکر تنفیذ معاملات ایشان توسط وارثین مالک زمین طی صورتجلسه شده ام و اظهار کرده ام معاملات ایشان در صورتجلسه ذکر نشده است و صورتجلسه مربوط به معاملات دیگری می باشد ، سیوالم از وکلای محترم این است که آیا بنده که منکر تنفیذ معاملات ایشان طی صورتجلسه شده ام باید اثبات کنم که معاملات ایشان جز صورتجلسه نیست ؟؟ و آیا صرف منکر شدن تنفیذ معاملات ایشان کفایت می کند و بار اثبات تنفیذ معاملات بر دوش ایشان که مدعی تنفیذ معامله خود است قرار می گیرد ؟؟ ممنون

18 مرداد 1399 66

سلام
کاربر محترم اگر خواسته مستند به سند رسمی خلع ید طرح شده باشد دادگاه با توجه به سند رسمی در برابر سند عادی باید حکم به خلع ید از ملک بدهد مگر تنفیذ ادعایی توسط همه وراث انجام شده باشد که باید مشخص شود ایا شما ابتدا خریداری نمودید یا طرف دعوی شما از سوی دیگر چون جلسه اپل ظاهرا تشکیل شده بهتر است دعوی طرح کنید به طرفیت خوانده دعوی اصلی و کلیه وراوی که صورتجلسه را تنفیذ نمودند و تقاضای رسیدگی توامان از دادگاه نمایید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی