چگونه ملک داده شده به همسرراباز پس گیرم

سلام و درود برادر من یکسال پیش با دست نوشته خونشو به نام زنش زده و در چند ماه اخیر به دام اعتیاد افتاده حالا که برادرمو بردم به کمپ ترک اعتیاد خانمش درخواست طلاق کرده و خونه رو صاحب شده در حالی که برای خونه به داداشم هیچی نداده و دلخواها داداشم خونه رو به نام زده... الان که برادرم از کمپ برگشته میتونه خونشو برگردونه؟

26 مرداد 1401 17

سلام .اگر بتواند اثبات کند هبه بوده بله قابل رجوع است ومی تواند پس بگیرد مثلا اگر خود برادرخانه را بامبایعنامه به اسم خود خریدار وثمن معامله (پول خونه)راخود پرداخت نموده است می تواند بااستناد به این موضوع وشهادت شهود ادعای هبه کند وبارسال اظهارنامه به خانم رجوع خودراازهبه مطرح کندلذا بااستناد به مدارک واظهارنامه دادخواست تنفیذ رجوع از هبه مطرح کندوملکش را بازپس گیرد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی