طلاق زوجه و سپری شدن مدت عده

سلام خانمی طلاق گرفته عده خانم تمام نشده میتونم ببرمش تو ی خونه زندگی کنیم

26 مرداد 1401 29

با سلام، بعد از سپری شدن مدت عده اشکلالی در ازدواج دائم یا موقت فرد مورد نظر با شما نیست لذا قبل از سپری شدن مدت عده خیر نمی توانید.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی