سهم مالکانه فرزند دختر از زمین زراعی

راجب ارث پدر،زمین های کشاورزی زمین هایی که رعیتی هست و پدربزرگم حدود هفتاد سال کار میکرده و بعدش پدرم و زمین هارو اجاره میدادند،حالا دختر هم مثل پسر حق داره یا نه ؟چون برادرای من روی زمین ها کاری انجام ندادن

26 مرداد 1401 11

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی