مطالبه قیمت عادله روز از شهرداری

ببخشید ما سند زمینی داریم که پدرم سال ها پبش خریده الان که میخوایم بفروشیم شهرداری صاحب شده و بخشیده به سپاه الان دنبال گرفتن زمین هستیم آیا امیدی وجود داره برای گرفتن زمین یا پولش؟

26 مرداد 1401 25

باسلام و عرض ادب
ابتدای امر اظهارنامه رسمی از طریق دفاتر خدمات قضایی به شهرداری منطقه وقوع ملک مبنی بر مالکیت ملک مزبور و پرداخت قیمت عادله روز ارسال و درصورت عدم حصول نتیجه مطلوب می توانید به استناد سند رسمی دادخواست مطالبه غرامت زمین تصرفی شهرداری جهت اجرای طرح های عمومی را از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت نمایید
موفق باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی