سوال در خصوص توقیف اموال زوج از طریق اجرای ثبت

با سلام. یک روز بدون مقدمه برای من ابلاغ درخواست مهریه از طرف همسرم به سامانه ثنای من آمد، چند ساعت بعد، اخطاریه ماده ۸۷ مبنی بر توقیف آپارتمان بنده روی سامانه قرار گرفت، با توجه به اینکه برادر همسر من کارمند اداره ثبت هستند، ممکنه ایشون اعمال نفوذ غیرقانونی کرده باشند و قبل از مهلت ۱۰ روزه برای پرداخت مهریه، اقدام به توقیف نموده باشند؟ آیا این کار برادرشان جرم محسوب شده و قابل پیگیری ست؟ متشکرم

27 مرداد 1401 35

سلام .رویه این هست که پس از تشکیل پرونده اجرای مهریه از طریق زوجه دراداره اجرای ثبت ،بر اساس استعلام سه گانه از جمله استعلام از سامانه جامع املاک ،ملک زوج توقیف میشودو فاصله ابلاغ به زوج و توقیف اموال وی زیاد طول نمیکشد .شخص یااشخاصی نمیتوانند در روند توقیف اموال و یا توقیف قبل از ابلاغ به زوج ،نفوذ ویا تاثیری داشته باشند اگر فقط همین منزل به نامتون هست ،.شما به اجرای ثبت مراجعه کنید و بنا به مستثنیات از دین بودن آن منزل تقاضای رفع توقیف کنید وانشاالله با رفع توقیف موافقت به عمل خواهد آمد .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی