سوال کاربر در خصوص اعتبار حقوقی سفته ای که اثر انگشت شخصی در حالت خواب روی آن زده شده است

سلام آیا اثر انگشت توی خواب روی سفته قابل شناسایی هست یانه

29 مرداد 1401 11

سلام .به هر حال چون اثرانگشت خود شخص میباشد ،کارشناس خط و امضا ،انتساب اثر انگشت وی با سفته رو تایید خواهد کرد ولی مشخص نمیکنه که در حالت خواب و بدون اراده وی انگشت زده باشد و ناچارا این امر باید ثابت شود که کار مشکلی خواهد‌ بود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی