سوال کاربر در خصوص منع اشتغال همسر به شغل خاصی

باعرض ادب احنرام زنم خیانت کردمحکم شد با اسرار دخترم چون توسنی بود وبا مشاوره ازدکتر که اشتباه نکنم براش مهریه کردم وبدونه دلیل نتواند بگیرد چون راحی ندارد خیلی داره اذیت میکند اتاق خواب را جدا کرد هرشب دعوا درگیر میشود تازه هم رفت سرکار تو خیابان تو مغازه ها برای فروش لوازم نانو گفتم نرو رفت چکاری میتوان انجام بدم ممنونم ازشما

29 مرداد 1401 20

سلام .اگر مغازه محل فعالیت همسرتون رو میدانید ،به آنجا مراجعه کنید وبه صورت کاملا محترمانه مخالف و عدم رضایت خود نسبت به فعالیت یا اشتغال همسرتون در آنجا و درخصوص آن شغل را به صاحب مغازه اعلام کنید سپس دادخواستی به خواسته منع اشتغال همسرتون به آن شغل یا فعالیت به دلیل اینکه فعالیت وی ،خلاف شئونات و عرف خانواده شماست رو مطرح کنید و توضیح دهید که راضی نیستید و همین امر باعث ایجاد کشمکشها و اختلافات خانوادگی شما شده است .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی