آیا همسرم بیشتر از ۱۱۰ سکه می تواند بگیرد ؟

سلام مهریه همسرم۱۵۰عدد رفته اجرا گذاشته من کارمند دولت هستم درامدی جز حقوق ندارم ایا بیشتر از۱۱۰ عدد می تواند بگیرد یا خیر

22 مرداد 1399 132

سلام
کاربر محترم زوجه حق مطالبه و صدور اجراییه برای کل مهریه را دارد انچه در بخشنامه قوه قضاییه امده برای ۱۱۰ سکه شامل مواردی است که اموال فرد کافی برای وصول یکصد و ده سکه می باشد و مازاد را مرد حق طرح دادخواست اعسار از پرداخت مهریه دارد
از طرفی اگر زوج توان اموال نداشته و توان پرداخت برای همان ۱۱۰ سکه را نداشته باشد می تواند برای پرداخت کل مهریه دادخواست اعسار تقدیم دادگاه نماید

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی