;
یک چک به تاریخ دارم که برگه خورده چجوری میتونم زودتر برای گرفتن پول اقدام کنم؟

با سلام یک چک دارم به تاریخ ۱/۵/۹۹ برگه خورده چجوری میتونم زودتر برای گرفتن پول اقدام کنم؟

23 فروردین 1400 79

سلام چنانچه چک صیادی می باشد می توانید از طریق دفاتر خدمات قضایی نسبت به صدور اجراییه اقدام نمایید که خیلی فوری می توانید نسبت به توقیف اموال و حسابهای بانکی اقدام و در صورت عدم پرداخت نسبت به جلب اقدام نمایید. در صورتی که چک عادی هست دادخواست مطالبه وجه حقوقی با تامین خواسته جهت توقیف اموال را می توانید بدهید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی