من میخوام مهریمو بگیرم و 25 ساله ازدواج کردم باید چیکارکنم؟

من میخوام مهریمو بگیرم و 25 ساله ازدواج کردم باید چیکارکنم؟

29 مرداد 1399 208

سلام.اول باید به دفتر ازدواجی که در ان زمان عقد نمودید مراجعه کنید و تقاضای صدور اجرائیه نماید.سپس با در دست داشتن نسخه ای از اجراییه که دفتر تحویلتان میدهد به اداره اجرای ثبت استان محل وقوع عقد مراجعه و تشکیل پرونده نمایید.پس از آن اجرای ثبت تمامی اموال زوج را استعلام و ممنوع الخروج مینمایند.درصورت عدم وجود مال گواهی که صادرشده را جهت طرح دادخواست در محاکم خانواده صادر نموده تا بتوانید دادخواست مهریه را طرح نمایید.که پس از اخذ رای قطعی ازطریق اجرای احکام دادگاه نسبت له اخذ مهریه افدام می شود.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی