قرارداد مشارکت در ساخت

طبق یک قرارداد مشارکت در ساخت، سازنده باید نقشه های نما و طراحی داخلی را به تایید مالک برساند ولی مالک اصلا حاضر به همکاری و دیدن نقشه ها نیست و عملا باعث تعطیلی پروژه شده است. متاسفانه هیچ ضمانت اجرایی در این مورد مبنی بر اینکه اگر مالک همکاری نکردند در قرارداد وجود ندارد. چگونه میتوانم مالک را مجبور به همکاری کنم. آیا با ارسال اضهار نامه و تعیین زمان در صورت عدم مراجعه ی ایشان، امکان ادامه ی کار اجرایی با سلیقه ی خودم بوجود می آید

30 مرداد 1399 61
سلام
کاربر محترم. شما از طریق اظهار نامه. دو یا سه نمونه نما بیرونی و داخلی را برای مالک ملک ارسال و با استناد به قرارداد بخواهید ظرف ۴۸ ساعت نظر دهند. در صورت عدم اعلام نظر ناچار هستید دادخواست الزام به انجام تعهد مستند به قرارداد مشارکت در ساخت مطرح نمایید که در صورت استنکاف ایشان رای مقتضی صادر خواهد شد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی