آیا حکم طلاق صادر شده بعداز گذشت ۹سال باهمان مفاد قابل اجرا می باشد؟

باسلام آیا حکم طلاق صادر شده در سال ۱۳۹۰ بعداز گذشت ۹سال باهمان مفاد قابل اجرا می باشد؟ باتشکر

31 مرداد 1399 106
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی