اجرائیه رأی قطعی اداره کار

باسلام در رابطه با اجرائیه اداره کار یعنی زمانی که رأی قطعی اداره کار صادر می شود و کارگر از طریق دادگاه حقوقی درخواست صدور اجرائیه می دهد و بعد از صدور اجرائیه کارفرما به مدت 10روز فرصت دارد که مفاد رأی را اجرا نماید، در صورت عدم اجرای مفاد رأی توسط کارفرما که یعنی کارفرما جریمه را پرداخت ننماید بعد از آن کارگر باید چکار نماید؟ باتشکر

01 شهریور 1399 270

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی