الزام به تمکین

همسرم حدود۴۰ روز پیش منزل ترک نموده وبه منزل پدرش رفته چه اقدامی باید انجام دهیم ؟

02 شهریور 1399 88

ابتدا اظهار نامه ای مبنی بر تمکین برای همسرتان ارسال نمایید سپس دادخواست الزام به تمکین به ظرفیت ایشان به دادگاه خانواده ارائه نمایید . در صورت اثبات و صدور حکم محکومیت به تمکین نفقه ای به ایشان تعلق نخواهد گرفت.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی