الزام به تمکین

همسرم منزل را ترک نموده است واضهارنامه هم دادم ولی مراجعه نکرده است چه اقدامی باید انجام دهم؟

02 شهریور 1399 31
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی